Historiek

De Aalsterse Gilles (2008- heden)

In 2009 openden we traditiegetrouw de stoet weliswaar met een teken naar onze overleden bezieler Rony De Bruyn. Helemaal voorop werd de hoed van Rony De Bruyn en zijn afbeelding gedragen door enkele leden van de vereniging.
Eveneens in 2009 ontvingen we een opmerkelijke uitnodiging. Eyeworks Film & TV Drama was voor Eén druk bezig met de verfilming van ‘Het goddelijke monster’, gebaseerd op het werk van Tom Lanoye.
Onze vereniging werd door het productiehuis gecontacteerd. In eerste instantie omdat ze een gilleskostuum wilden gebruiken. Uiteindelijk beleefden enkele leden een uniek avontuur, waarbij we onze uiterste best deden om acteur Johan Van Assche op een zo comfortabel mogelijke manier zijn rol te helpen spelen. Bij het passen van kostuum en hoed was Johan nogal verrast. Sterker nog, hij vond het zelfs onbegrijpelijk hoe we er in slagen onze stoet te dansen. Het gilleskostuum en de hoed waren naar zijn zeggen de meest intensieve en intense kledij die hij in z’n carrière al gedragen heeft.
Midden november 2010 kreeg de stad Aalst fantastisch nieuws! In het Keniaanse Naïrobi besliste de UNESCO om het Aalsterse carnaval toe te voegen aan de lijst van Cultureel Immaterieel Werelderfgoed.
Hier deel van uitmaken is de allergrootste eer die ons te beurt kon vallen. Klik hier om naar de website van UNESCO te gaan.
Omwille van deze heuglijke gebeurtenis werd er in allerijl werk gemaakt van een heus volksfeest, welk doorging op 26 november 2010 op de Grote Markt te Aalst. Ook wij waren bij deze festiviteiten van de partij!
De barre weersomstandigheden maakten het jammer genoeg onmogelijk om onze hoeden te dragen.
2011 was in vele opzichten een feestelijk jaar, en niet in het minst voor onze vereniging. We vierden namelijk ons 40-jarig bestaan en als een fiere, fitte jongedame trok onze vereniging door de Aalsterse straten tijdens carnaval.   Op zondag ging dat onder begeleiding van een delegatie van het vendelkorps van Vredon. Op maandag dansten we doorheen Aalst, zij aan zij met de carnavalsvereniging SchiefRegt’ Oever, die ons in een vrouwelijkere versie thematiseerden. Die dag stapten en dansten beide verenigingen samen de stoet: goed voor 130 Schiève en Aalsterse gilles, gevolgd door prachtige praalwagens met gillesfiguren: een uniek moment in de geschiedenis van onze vereniging! Naar aanleiding van het arrest in de zaak ‘Geloeif Mè Goed’ waarbij de toenmalige leden van de vereniging dienen op te draaien voor de kosten van een loodsbrand in 2004, besloot het bestuur van “De Aalsterse Gilles” om onze feitelijke vereniging om te vormen tot een vereniging zonder winstoogmerk. Tevens werd er in 2013 begonnen met stelselmatige vernieuwing van alle kostuums opdat onze prachtige groepering haar tradities op overtuigende wijze kan blijven voortzetten. Zo kregen alle leden van “De Aalsterse Gilles” reeds een nieuwe broek aangemeten, die tijdens het carnaval van 2014 met veel plezier ingedanst werden. Maar het vele werk zit er nog lang niet op! Momenteel worden er heel wat hoeden onder handen genomen opdat onze vereniging nog vele jaren zou kunnen doorgaan. Wordt vervolgd.
Home Historiek Actua Kostumering Foto’s Webwinkel Contact Links Ledenpagina